Denna vackra men kyliga eftermiddag den 11 april samlades vi för att lyssna till Klas Peter Sunesson och hans berättelse om sitt arbete som polis. Han började sitt arbete i Stockholm och Gamla Stan.Han kom där i kontakt med många kända profiler bland andra Kerstin Dellert och Evert Taube. Det var vid denna idylliska period då kung Gustav VI Adolf kunde promenera med sina hundar i Gamla stan  utan livvakter.Så småningom återvände Klas Peter till Jönköping för att fortsätta inom polisyrket.Under sina 10-år, som ensam patrullerande polis lärde han känna många ”speciella”Jönköpingsbor. Genom hans intressanta framförande fick vi en god kunskap om poliskårens mångskiftande verksamhet. Vår ordförande tackade därefter för ett trevligt och informativt föredrag.
Som nästa aktivitet planeras en resa runt Vättern den 15 maj och på hemmaplan blir det vårfest den 27 maj.