Integritetspolicy 

Dataskyddsförordningen /GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Aktiva Seniorer Jönköping policy med GDPR`s som grund

För att kunna vara medlem i Aktiva Seniorer Jönköping förutsätts att personuppgifter enligt policyn finns i medlemsregistret.

Föreningens Policy baserad på GDPR riktlinjer är att administrera verksamheten, internt och med externa kontakter, och inom föreningens stadgar, ändamål och verksamhetsområde. Föreningen har under Pua (styrelsen) utsett PuB  (personuppgiftlämnare) som i vår förening är vår Medlemsansvarige. PuB administrerar och ansvarar för dessa uppgifter enligt följande.

Medlemsregistrets innehåll: Förnamn, Efternamn, Adress, Telefonnummer, email-adress och födelsedatum. Medlemslista innehållande namn, adress, telefonnummer och email-adress distribuerar PuB också till styrelsemedlemmar. Alla kontakter angående ändringar ska administreras av PuB. Vid medlems avslutande som medlem i föreningen ska PuB omgående radera alla uppgifter i medlemsregistret och vid lämpligt tillfälle distribuera ny Medlemslista till styrelsen som omgående raderar tidigare Medlemslista. Alla ändringar styrelsemedlemmarna får av medlem ska omgående meddelas Medlemsansvarig.

Deltagarlistor: Dessa listor upprättas av ansvarig för aktiviteten och förmedlas till funktionärer, resebolag, reseledare och till övriga deltagare vid aktiviteten genom brev, email eller utdelas till deltagarna vid aktiviteten eller på annat sätt. Listorna innehåller förnamn, efternamn, hemort och/eller påstigningsort. Listorna ska kopieras till PuB för lagring men ska inte spridas eller lagras efter aktivitetens slut i någon dator.

Övriga administrativa medlemslistor: Listor som kassör förfogar över och som behövs för t.ex. medlemsavgifter, avgifter för resor eller andra aktiviteter ska lagras så länge det finns bokföringsskäl till detta.

Fotografier: Vid varje sammankomst eller resa ska funktionär/reseledaren från Aktiva Seniorer tillfråga de närvarande vid just detta tillfälle om fotografering kan ske, för att införas på föreningens webbsida eller liknande. Den som inte vill delta på några fotografier ska då muntligen säga ifrån detta. Allmänna bilder från större arrangemang som t.ex. årsmöte, där föreningen inte kan säkerställa om personen inte finns med på fotot, kan publiceras på vår webbsida under reportage.

Övrigt: Föreningen kommer inte att publicera någons namn i programblad eller på hemsidan. Skulle det behöva ske vid något tillfälle, är det med personens godkännande för detta.

NOTERAS

Genom ert aktiva medlemskap, och den information enligt GDPR-lagen vi har lämnat, samtycker ni till vår policy.

Skulle ni ha frågor kring detta kontakta Medlemsansvarig.