Vi träffades den 12 mars på Sofiagården för att i ord och bild lyssna till Gösta Toreld. Han tog oss med runt om i världen och berättade om alla de spännande upplevelser som Gösta och hans hustru varit med om. De bodde t ex 5 år i Saudiarabien och kunde därifrån göra många unika utfärder. Besöken i Sydamerika, Marocko och Bermudas fick vi också berättelser kring. Intresset för geologi gjorde att resorna inriktades på att undersöka allt man kunde finna inom denna sektor. Vi fick också möjlighet att efter föreläsningen titta på en del olika föremål, som Gösta tagit med från sin samling i det museum som han byggt upp på Öland.

Foto: Börje Sällberg