Torsdagen den 12 december samlades ett stort antal medlemmar i Aktiva Seniorer på Stugan i Stadsparken. Vi fick besök av lucia med tärnor och stjärngossar från Per Brahegymnasiet, som bjöd på ett mycket stämningsfullt program. Efter detta inbjöds vi att ta för oss av ett dignande julbord. Vi lät oss väl smaka. Leif Ockander underhöll med trevlig julmusik på dragspel. Efter information och lottdragning  var det dags att önska god jul. Styrelsen tackade för det stora gensvar man fått på alla aktiviteter, som ordnats.
God Jul och Gott Nytt År tillönskades alla och på återseende vid 2020 års första aktivitet den 16 januari.

Foto: Berit Lago