Aktiva seniorer hade den 10 oktober medlemsmöte där SVTs tidigare utrikeskorrespondent Rolf Fredriksson som under ett par perioder varit stationerad i Bryssel gav en informativ bild av Europa och EU före och efter valet. Även om vi är smålänningar är vi även européer och världsmedborgare. EU vars valspråk är Förenade i mångfalden är en institution där våra svenska EU-representanter är med och fattar beslut på alla nivåer; parlamentet, ministerrådet och kommissionen. Våra svenska ministrar har en viktig uppgift då de deltar i EUs ministerrådsmöten. EUs inre marknad med fri rörlighet av bl. a. varor och tjänster kräver gemensamma regler om standard vilket medför att man kan ställa krav på tillverkarna. Sverige betalar högre avgift till EU än vad man får tillbaka, huvudsakligen till jordbruk, regionalstöd och forskning.

Vi kan även dra nytta av de bidrag andra länder får genom att de kan moderniseras och därmed bli viktiga handelspartners för oss. Britternas utträde ur EU medför att medlemsländerna får betala betydligt högre avgifter.

Ordförande Ingvor Jutnäs framförde ett tack till Rolf Fredriksson för ett intressant föredrag som följdes av varma applåder och många frågor till föreläsaren.

Foto:Börje Sällberg