Aktiva Seniorer Jönköping

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2021. Vi hoppas kunna starta månadsaktiviteter. Ett årsmöte måste vi ha före 15 mars och vi planerar för detta och datum blir den 25 feb. All information kring årsmötet kommer. Reservera denna eftermiddag.

För styrelsen

Gunnel Torstensson

Ordf. 

Aktiva Seniorer är en ideell organisation, som idag finns på många platser i Sverige. I Jönköping har föreningen funnits sedan 1995. Vi anordnar aktiviteter från ett rikt och varierat utbud i form av föreläsningar, studieresor, studiebesök och andra kulturarrangemang. I samarbete med Medborgarskolan anordnar vi studiecirklar av diverse slag, där vi har 10 % på alla kursavgifter. I föreningen träffas också mindre grupper för olika aktiviteter eller bara för att umgås och trivas.

Aktiva Seniorers symbol är ett bi och det står för samlande. Vi i Aktiva Seniorer samlar på intryck, upplevelser, kunskap och nya vänner.

 

Vi hanterar personuppgifter enligt lagen om GDPR.