Vi har börjat på ett år, som vi hoppas snart ska ge oss tillbaka den frihet vi varit vana vid. Gör vi som myndigheterna ber oss så blir det ”bättre och bättre dag för dag”.
Vi ser dock inte just nu när vi kan samlas igen men det kommer.
Förmodligen blir det så att vi inte gör något program med alla i förväg inplanerade möten. Vi kommer istället att annonsera här på hemsidan och i JP då det blir aktuellt.
Vi ska dock ha ett årsmöte den 25 februari som redan är i planeringsstadiet. Alla medlemmar kommer att på hemsidan kunna hämta och läsa alla handlingar. Den som vill läsa eller få papperskopior kan kontakta undertecknad så ordnas detta.
Vi kommer att tillämpa poströstning och en blankett för detta ändamål kommer också att finnas här på hemsidan.
Det betyder att hemsidan kommer att användas i stor utsträckning och vara en viktig informationssida, så titta på hemsidan minst 1 gång i veckan kanske det finns viktiga nyheter.

På återhörande
Gunnel Torstensson
Ordf.