Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2021. Vi hoppas kunna starta månadsaktiviteter. Ett årsmöte måste vi ha före 15 mars och vi planerar för detta och datum blir den 25 feb. All information kring årsmötet kommer. Reservera denna eftermiddag.

För styrelsen

Gunnel Torstensson

Ordf.